Blogg

RSS

Bra med tydliga kommersiella hyreskontrakt

21 May 2023

Ett antal kommersiella fastighetsägare har uttryckt oro över den befintliga osäkerheten kring förnyelseprocessen för hyreskontrakt inom den kommersiella sektorn. Fastighetsägare påpekar att riktlinjerna för hyresförnyelser kan vara vagt definierade och kan leda till förhandlingssvårigheter och rättslig osäkerhet.

 

Det finns ett behov av flexibilitet och förändring på den kommersiella fastighetsmarknaden för att undvika tvister då hyran ska omförhandlas tycker framför allt hyresgäster. Tydliga och enhetliga riktlinjer för vid hyresförnyelser saknas. Man vill åstadkomma en förutsägbar och rättvis miljö för både fastighetsägare och hyresgäster. Minskad osäkerhet underlättar för båda parter att planera för framtiden vilket skapar en stabilare och välfungerande kommersiell fastighetsmarknad i Stockholm.

 

Exempel på hyreskontrakt

Man kan exemplifiera vilka kontraktspunkter som är en relevant stomme i ett hyresavtal som nedan.

 

Introduktion till restauranghyreskontrakt

En översikt av vilka rättigheter och skyldigheter som både hyresvärden och hyresgästen har.

 

Förberedelse av hyreskontrakt

En guide om hur man förbereder och strukturerar ett restauranghyreskontrakt. Det kan inkludera vilka punkter och villkor som bör ingå för att skydda både hyresvärden och hyresgästen.

 

Hyresvillkor

En genomgång av vanliga hyresvillkor och rekommendationer för att fastställa hyran, hyresperioden, hyresökningar, depositioner och andra avgifter.

 

Ansvar och underhåll

Information om vem som ansvarar för underhåll och reparationer av olika delar av lokalen, inklusive VVS-system, elektriska installationer och eventuella gemensamma områden.

 

Ändringar och ombyggnad

Råd om vad som gäller för ändringar och ombyggnad av restauranglokalen, inklusive tillstånd och tillståndskrav från myndigheter.

 

Uppsägning och tvistlösning

Information om hur man säger upp ett hyreskontrakt och de olika processerna och rättigheterna för både hyresvärden och hyresgästen vid tvister.

 

Specifika branschfrågor

Råd och riktlinjer som är unika för restaurangverksamhet, till exempel regler om alkoholförsäljning, miljökrav och livsmedelssäkerhet.

 

Organisationen Fastighetsägarna har tagit fram en handledning till ett hyreskontrakt för restaurangbranschen.

Advokater i Stockholm om bygg- och fastighetsbranschen under Coronatider

20 Aug 2020

Under Coronaperioden rapporterar advokater inom fastighetsbranchen en nedgång i aktiviteter av rättsliga ärenden. Bland orsakerna ses ekonomiska problem efter fallande eller helt avstannad efterfrågan. Det verkar som om många näringsidkare, butiker, restauranger och liknande i Stockholm har varit vid relativt god kassa, tillräckligt för att överleva några månader av låga intäkter. Kanske har den svenska strategin där samhället har hållits öppet, även om verksamhet har bedrivits på minimal nivå.

Inte Coronanatt inom Stockholms fastighets- och byggbransch 

Många fastighetsägare har också visat viss förståelse och flexibilitet, speciellt med trogna hyresgäster. Några verksamheter har också haft viss hjälp till övervintring via statens stödprogram. Några aktörer pratade i mitten av sommaren om att hösten blir avgörande. Om inte samhället återgår till mer normalt liv förväntas konkurser och rättsliga tvister komma i stort. Frågor kring hyresavtal och andra ingångna avtal lyfts där advokater med inriktning mot fastighetsrätt behöver blandas in för rådgivning.

För teknik- och entreprenadföretag inom byggbranschen var våren inte mycket påverkad av Coronapandemin. Projekten löper över långa tider och arbetsplatserna har hela tiden kunnat hållits öppna. Personal och nationell frakt har kunnat fungera som vanligt. Det fanns farhågor om brist på material, framför allt genom störningar inom internationell import. Och många projekt blev försenade, men bara under kortare tid. Entreprenadjurister har haft relativt högt tryck, kanske delvis beroende på oro inför projektstörningar där advokat behöver ge rådgivning kring ingångna konsultavtal. Nu, inför hösten, säger branschaktörer att påfyllning av byggprojekt är något avvaktande. Kanske beroende på hur EU- och statliga subventioner och satsningar ger effekt.