Advokater i Stockholm om bygg- och fastighetsbranschen under Coronatider

Under Coronaperioden rapporterar advokater inom fastighetsbranchen en nedgång i aktiviteter av rättsliga ärenden. Bland orsakerna ses ekonomiska problem efter fallande eller helt avstannad efterfrågan. Det verkar som om många näringsidkare, butiker, restauranger och liknande i Stockholm har varit vid relativt god kassa, tillräckligt för att överleva några månader av låga intäkter. Kanske har den svenska strategin där samhället har hållits öppet, även om verksamhet har bedrivits på minimal nivå.

Inte Coronanatt inom Stockholms fastighets- och byggbransch 

Många fastighetsägare har också visat viss förståelse och flexibilitet, speciellt med trogna hyresgäster. Några verksamheter har också haft viss hjälp till övervintring via statens stödprogram. Några aktörer pratade i mitten av sommaren om att hösten blir avgörande. Om inte samhället återgår till mer normalt liv förväntas konkurser och rättsliga tvister komma i stort. Frågor kring hyresavtal och andra ingångna avtal lyfts där advokater med inriktning mot fastighetsrätt behöver blandas in för rådgivning.

För teknik- och entreprenadföretag inom byggbranschen var våren inte mycket påverkad av Coronapandemin. Projekten löper över långa tider och arbetsplatserna har hela tiden kunnat hållits öppna. Personal och nationell frakt har kunnat fungera som vanligt. Det fanns farhågor om brist på material, framför allt genom störningar inom internationell import. Och många projekt blev försenade, men bara under kortare tid. Entreprenadjurister har haft relativt högt tryck, kanske delvis beroende på oro inför projektstörningar där advokat behöver ge rådgivning kring ingångna konsultavtal. Nu, inför hösten, säger branschaktörer att påfyllning av byggprojekt är något avvaktande. Kanske beroende på hur EU- och statliga subventioner och satsningar ger effekt.

 

20 Aug 2020