Advokatbyråer i Stockholm

I egenskap av sveriges huvudstad är Stockholm det naturliga centret för viktiga affärer och politiska beslut. I staden driver lobbygrupper påverksanskampanjer i olika riktningar med syfte att få till stånd politiska beslut som kan ha lagliga implikationer. Det privata näringslivet är aktivt med investeringar och daglig verksamhet som gör att samhället ständigt förändras. Våra lagar analyseras och testas ständigt, i mötesrum och rättssalar. Stockholm är unikt i Sverige inom framför allt fyra områden: lagstiftning i Riksdagen, affärsjuridik, fastighetsrätt och entreprenadrätt. 

Behovet av en specifikt kunnig advokatbyrå i Stockholm kan sägas vara stort när det gäller brottsmål men är desto viktigare för ett företag eller kommunal byggnadsnämnd som vill nå framgång och undvika rättsligt trassel. På den här webbplatsen kan du läsa om ämnen som rör dig som har vanligt förekommande frågeställningar kring juridik i Stockholmsområdet.    

Fastighetsrätt

Ursprungligen springer detta rättsområde från hur våra tidigare generationer hanterade ägande av mark och byggnader. Fastighetsrätten ryms inom civilrätt, dvs frågor som rör privata personer och ägande. Frågor kring fastigheter sveper från gamla lagar som jordabalken över moderna, ständigt föränderliga fastighetsbildningslagen och miljöbalken. Läs om fastighetsrätt i Stockholm

  

Entreprenadjuridik

Inom byggbranschen genomförs nästan alla projekt genom entreprenad i olika delar av byggprojektet. Tekniska specialistkunskaper inom olika delar för att utveckla vägar, infrastruktur och fastigheter krävs och återfinns hos olika personer som spelar olika roller i projekten. Personal väljs och kontrakteras hos olika företag där avtal som rymmmer definering av åtagande och ansvarsområde. Läs om entreprenadjuridik i Stockholm

 

Affärsjuridik

Affärer i stora företag ser helt olika ut jämfört med små företag. Stockholm är en metropolis där alla typer av företag verkar. Relevant modern affärsjuridik hanterar inte bara svensk lagstiftning utan behöver omfatta internationell och speciellt EU-rätt. Läs om affärsjuridik i Stockholm

 

Lagstiftning i Riksdagen

För att följa ny lagstiftning behöver man följa den politiska debatten och riksdagens arbete löpande. Dagligen bearbetas underlag till nya lagar inom alla samhällets områden. Läs om riksdagens lagstiftning.